Kwaliteit

Veiligheid & hygiëne
Bij BoerenHummeltjes staat veiligheid en hygiëne hoor in het vaandel. Wij werken daarom ook met verschillende protocollen om de kwaliteit hoog te houden. Hierdoor voldoen wij  aan de wettelijke eisen.

Per jaar formuleren we doelstellingen die wij opnemen in ons jaarplan. Dit jaarplan is onderdeel van de structurele kwaliteitsverbetering volgens het kwaliteitsmanagementsysteem. De geformuleerde doelstellingen worden hierin geanalyseerd en bijgesteld.

Omdat onze opvang gevestigd is op de boerderij en hier ook nauw aan verbonden is, voeren wij niet alleen de jaarlijkse risico-inventarisatie uit gemaakt op het gebied van veiligheid, gezondheid, hygiëne, brand, sociale veiligheid en Arbo. Maar voeren wij ook een extra risico-inventarisatie “Boerderij” uit en wordt het zoönose keurmerk jaarlijks bijgewerkt.

Het jaarlijkse inspectiebezoek van de GGD wordt vastgelegd in het inspectierapport en is voor iedereen in te zien.